L'Oratge / El Tiempo

CANALS APROVA ELS PRESSUPOSTOS DEL 2017 AMB UN INCREMENT DEL 7,4%

Share

pressupost2017

 

En el ple extraordinari celebrat el passat 22/12/2016 es van aprovar amb els vots a favor de PSOE, GdC, Compromís i EU, els pressupostos per a l'any 2017 que van tenir el vot en contra de PP i l'abstenció de REINICIEM Canals, malgrat la seua negativa a recolzar els pressupostos i les inversions que ells suposen, l'equip de govern va convidar a participar en la seua execució, ja que no es tracta d'un pressupost rígid o estàtic, sinó que s'ha d'acomodar a les necessitats de Canals a cada moment.


Els pressupostos per al 2017 augmenten un 7,4% respecte al passat exercici i ascendeix a 8.982.662,11 €. Com ja es va iniciar l'any 2016 l'equip de govern ha augmentat les partides destinades a Benestar social i promoció econòmica. Certificant l'objectiu de l'equip de govern de posar l'economia local al servei de les persones.

Els comptes presentats pel Regidor d'Economia, el socialista Toni Orea, mostren la cohesió de l'equip de govern municipal i l'objectiu comú dels quatre partits que ho formen.

Promoció Econòmica i foment de l'ocupació quasi duplica la seua inversió i passa a 243.136,04 € que juntament amb els 98.000,00 € destinat al comerç i xicotetes empreses, signifiquen un considerable augment en les polítiques d'ajuda la creació d'ocupació i oportunitats per al comerç i empresaris.

Benestar social incrementa la seua partida en un 4,5% i ascendeix a 410.080,97 €, la qual cosa possibilitarà una millor atenció de les persones majors, dependents i més desfavorides, en el qual cal destacar un augment de les ajudes directes d'emergència en un 25% i que ascendeixen a un total de 90.000 €.

El món de l'esport local comptarà amb un pressupost de 725.192,17 €, dels quals 163.000 € es destinen directament a clubs i associacions esportives, en subvencions i beques per a esportistes amb pocs recursos, la Cultura comptarà amb 871.157,25 € i Medi ambient amb 253.586,09 €.

Es destina un total d'1.146.709,83 € en Inversions on la novetat és la creació d'un pla cuatrienal d'inversions on es destinaran 4.337.962,85 € en els pròxims quatre anys.
Aquest pla d'inversions, que és la primera vegada que es realitza, té una gran importància donat que realitza una programació a llarg termini de les inversions i demostra que l'equip de govern té voluntat de permanència més enllà de la present legislatura, aquest pla possibilitarà que obres i inversions de gran importància i cost es puguen realitzar ja des del principi del 2017, la qual cosa resultaria impossible d'una altra forma.

Cal destacar la inversió de 151.000 € per a l'expropiació del talús de l'Ermita, els 75.000 € per a les obres de rehabilitació de la nova EPA, o els més de 200.000 € destinats a la millora de carrers i vies públiques i els 75.000 € que es destinaren en la primera fase de remodelació de la Plaça Pont del Riu.

Són uns pressupostos que naixen del consens, seriosos i reals, on s'ha fet un fort esforç per incrementar la inversió i les polítiques que més afecten als ciutadans, tot açò sense un augment d'impostos per a les famílies i amb les fortes restriccions que imposa el Ministeri d'Hisenda.

Oficina Virtual

oficina_virtual

FACe

 

Festes Sant Antoni 2017

Sant Antoni 2017

Programació Cultural Setembre-Desembre 2016

Programació Cultural Setembre-Desembre 2016
 

Piscina Coberta

Piscina Coberta Canals

Buscar